Có 1 kết quả:

bǔ diàn

1/1

bǔ diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to charge (a battery)