Có 1 kết quả:

bǔ dēng jī

1/1

bǔ dēng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

passbook entry machine