Có 1 kết quả:

bǔ yì

1/1

bǔ yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) benefit
(2) help