Có 1 kết quả:

bǔ mián

1/1

bǔ mián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to catch up on sleep