Có 1 kết quả:

bǔ zhòng

1/1

bǔ zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reseed
(2) to resow
(3) to replant