Có 1 kết quả:

bǔ jǐ zhàn

1/1

bǔ jǐ zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) depot
(2) supply station
(3) supply point
(4) staging post