Có 1 kết quả:

bǔ jǐ jiàn

1/1

bǔ jǐ jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

supply ship