Có 1 kết quả:

bǔ tāi

1/1

bǔ tāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repair a tire