Có 1 kết quả:

bǔ sè

1/1

bǔ sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

complementary color