Có 1 kết quả:

bǔ huā

1/1

bǔ huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

applique