Có 1 kết quả:

bǔ yào

1/1

bǔ yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tonic