Có 1 kết quả:

bǔ duō

1/1

bǔ duō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mend clothes