Có 1 kết quả:

bǔ yǔ

1/1

bǔ yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

complement (grammar)