Có 1 kết quả:

bǔ kè

1/1

bǔ kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make up missed lesson
(2) to reschedule a class