Có 1 kết quả:

bǔ huò

1/1

bǔ huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to restock (an item)
(2) to replenish inventory