Có 1 kết quả:

bǔ quē

1/1

bǔ quē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 補缺|补缺[bu3 que1]