Có 1 kết quả:

bǔ ding

1/1

bǔ ding

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 補丁|补丁[bu3 ding5]