Có 1 kết quả:

biǎo zhí nǚ

1/1

biǎo zhí nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

daughter of a male cousin via female line