Có 1 kết quả:

biǎo wēn

1/1

biǎo wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surface temperature