Có 1 kết quả:

biǎo pí bō tuō sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

exotoxin