Có 1 kết quả:

biǎo pán

1/1

biǎo pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meter dial
(2) watch face