Có 1 kết quả:

biǎo miàn zhāng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

surface tension