Có 1 kết quả:

chèn yī

1/1

chèn yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shirt
(2) CL:件[jian4]