Có 1 kết quả:

shuāi mài

1/1

shuāi mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aged
(2) decrepit