Có 1 kết quả:

Yuán Yú lìng

1/1

Yuán Yú lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuan Yuling (-1674) Qing writer, author of 西樓記|西楼记[Xi1 lou2 Ji4]