Có 1 kết quả:

dài zi bāo ㄉㄞˋ ㄅㄠ

1/1

dài zi bāo ㄉㄞˋ ㄅㄠ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pita bread (Middle eastern flat bread)