Có 1 kết quả:

páo zé

1/1

páo zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fellow soldier