Có 1 kết quả:

tǎn xiōng

1/1

tǎn xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bare the breast