Có 1 kết quả:

xiù biāo ㄒㄧㄡˋ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) armband
(2) sleeve badge