Có 1 kết quả:

bèi gào rén

1/1

bèi gào rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

defendant (in legal case)