Có 1 kết quả:

cái jūn

1/1

cái jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disarmament