Có 1 kết quả:

cái pàn suǒ

1/1

cái pàn suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) place of judgment
(2) law court