Có 1 kết quả:

cái duó

1/1

cái duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to consider and decide