Có 1 kết quả:

cái dìng

1/1

cái dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ruling