Có 1 kết quả:

cái duàn

1/1

cái duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to consider and decide