Có 1 kết quả:

cái chǔ

1/1

cái chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to handle