Có 1 kết quả:

liè nǎo rén

1/1

liè nǎo rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

commissurotomy