Có 1 kết quả:

niǎo nuó

1/1

niǎo nuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

slim and graceful

Một số bài thơ có sử dụng