Có 1 kết quả:

bǔ shù

1/1

bǔ shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

complementary number