Có 1 kết quả:

bǔ xiè

1/1

bǔ xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reinforcing and reducing methods (in acupuncture)