Có 1 kết quả:

bǔ bái

1/1

bǔ bái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

filler (in a newspaper or magazine)