Có 1 kết quả:

bǔ jǐ

1/1

bǔ jǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) supply
(2) replenishment
(3) to replenish