Có 1 kết quả:

bǔ jǐ pǐn

1/1

bǔ jǐ pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) supplies
(2) stores