Có 1 kết quả:

bǔ tāi piàn

1/1

bǔ tāi piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tire patch (for puncture repair)