Có 1 kết quả:

bǔ huā

1/1

bǔ huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

applique