Có 1 kết quả:

bǔ xuè

1/1

bǔ xuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to enrich the blood