Có 1 kết quả:

bǔ jiǎo

1/1

bǔ jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

supplementary angle