Có 1 kết quả:

bǔ yǔ

1/1

bǔ yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

complement (grammar)