Có 1 kết quả:

bǔ zú wù

1/1

bǔ zú wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complement
(2) complementary material