Có 1 kết quả:

bǔ zú é ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) complement
(2) complementary sum